Felhívás

A Lazarét VKT Intéző Bizottsága egy bejelentés után végzett terület ellenőrzése során olyanjelenségekkel, szabálysértésekkel találkoztunk az építkezők részéről, amelyek megelőzéseérdekében az alábbiakra kívánjuk felhívni a mindenkori építkezni szándékozók figyelmét.
 
1./ Az építkezés megkezdése előtt célszerű egy geodétával /Halász Csaba, Tel: 06 30 5929521/ pontosan kiméretni a telek határokat. Ugyanis az évek során, a jelző karók kitörtek,rossz helyre kerülhettek stb. Ezzel elejét lehet venni egy terület elbirtoklási peres eljárásnakvagy már egy elkészült kerítés áthelyezésének, ami nem kis bosszúsággal jár, nem isbeszélve az anyagi kárról és a rossz viszonyról a közvetlen szomszéddal.
 
2./ Az építkezés kezdetén jelentkező földmunkák konkrét megkezdése előtt a gépeket ahelyszínreküldő céggel tisztázni kell, hogy rendelkezik-e a közmű szolgáltatókkal/DMRV,TIGÁZ,ELMÜ/ előzetesen elvégzett egyeztetés dokumentumaival, a közterületenelhelyezett közművek földalatti mélységének vonatkozásában. Továbbá a kiküldöttgépkezelő tisztában van-e a közművek elhelyezési szintjével. A munkák megkezdése előttírják fel a munkagép forgalmi rendszámát, a kezelő nevét, lakcímét. Az elvégzett munkárólszóló számla is dokumentumként szolgálhat a szolgáltató céggel szemben keletkezőesetleges eljárás során, ha erre kerül a sor. Amennyiben a károkozás bármilyen közművonatkozásában a közterületen történt, köteles az építkező bejelenteni az adott közműszolgáltatójának. A helyszínre kiérkező közmű ügyelet a jegyzőkönyv felvétel során azonnalkéri a már felsorolt adatokat a gépkezelő, ill. jogi személy vonatkozásában. Ha az előbbieknem állnak rendelkezésre, a károkozó megállapítása miatt, ismeretlen tettes ellenirendőrségi eljárás indulhat.
 
3./ A közterületen földet deponálni TILOS!! A helyi önkormányzat megbüntetheti aszabálysértőt, amire korábban már volt példa. A deponálást a saját területen kellmegvalósítani. Ha ez nem megoldható célszerű az átdeponálás érdekében a szomszéd telektulajdonos írásos engedélyező nyilatkozatát kérni, és így a probléma birtokháborítás nélkülmegoldhatóvá válik. Célszerű mind a saját, mind a közvetlen szomszédok közmű csonkjainaka helyeit jól láthatóan megjelölni, nehogy a földmunkát végző gépek szétrombolják azokat.Erre a veszélyre feltétlenül hívják fel a gépkezelő figyelmét, és időnként ellenőrizzék le aközmű csonkok sértetlenségét.
 
4./ A közterületen lévő csatorna akna fedelekre konténert elhelyezni TILOS. A közműbenkeletkezett esetleges sérülésekért az adott közmű szolgáltató részéről kártérítési eljáráskerül lefolytatásra.
 
5./ Sok energiát, utána járást, és pénzt tudnak megtakarítani azok az építkezők, akikodafigyelnek egymásra és tapasztalatokat cserélnek, hogy a másik ne fusson bele abba ahibába, ami bármelyiküket érte. Tapasztalataink szerint nem nagyon találkoztunk még olyanépítkezéssel, ahol a kivitelezők sok esetben szaktudás vagy alapinformációk nélkül, neokoztak volna kisebb-nagyobb károkat a megbízójuk rovására.A terület domborzati viszonyait figyelembe véve az utca egyik oldalán építkezőnek földfeleslege keletkezhet, ugyanakkor sokszor a másik oldalon vele szembe lévőnek föld hiányavan, ugyanis feltöltés szükséges. Az egymással való kommunikálás során az egyik félmegtakaríthatja a föld elszállítás, a másik fél pedig az odaszállítás költségeit, amelyek mindkét esetben tetemes kiadással járnak.
 
6./ Az építkezés előtti útra végszükség esetén úgy deponáljanak építő anyagot, hogy az útonvaló közlekedés biztosítva legyen a telkét megközelíteni szándékozó többi tulajdonosrészére. Valamint az építőanyagok legoptimálisabb tárolási módja a raklapos tárolás.Reméljük sikerült olyan képet adnunk, ,hogy a továbbiak során, ha a leírtaknak elegettesznek, nem kerülnek semmilyen kellemetlen helyzetbe, ami peres eljárásokat, szakhatóságikártérítési intézkedéseket vonna maga után.
 
Pilisborosjenő 2017. Október 22.
Lazarét VKT Intéző Bizottsága

Belépés

Free JavaScript from
Rainbow Arch