Újabb tájékoztató az M0-ügyben

A nyomvonal fölött felhúzott lakóházak kisajátítására nem vállalkozik az állam...
A cikk elolvasható itt:
Nem épül, de szabály már van rá

Dokumentumok

DOKUMENTUMOK - 2015. MÁRCIUS-ÁPRILIS
Közzétesszük a VKT és  az Önkormányzat jegyzője közti tavaszi levélváltásokat, melyeknek messze nincs vége.
Információnk van arról, hogy a Kormányhivatal is intenzíven foglalkozik a pilisborosjenői "helyzettel".
Olvassák figyelmesen az utóbbi fél év, ha nem  évek eszenciáját...  
A polgármester levelét még nem tudjuk bemutatni, mert amióta betölti ezt a tisztséget, nem kereste meg semmilyen formában a VKT -t.  Mostani leveleinkre pedig még nem érkezett válasz ez idáig. 
Lazarét VKT IB

A DMRV válasznyilatkozata

ÚJ DOKUMENTUM - 2015. március
Ezennel közzétesszük a DMRV nyilatkozatát, melyet Böröcz István kérdéseire kaptunk.
E nyilatkozat beszerzésére azért volt szükség, mert információink szerint az Önkormámyzatnál a leírtakkal ellentétes álláspontok kerültek napvilágra...
A VKT még 2014 őszén a váci  szennyvízcsatorna üzemeltetési átadásán kért időpontot a polgármestertől, akitől ekkor  2-3 hetes idő-intervallumot kaptunk, de a találkozó novemberben nem valósult meg.  
Decemberben megismételtük kérésünket, amikor is szintén nem jött létre a találkozó, csupán egy LMB meghallgatás februárban, melyet a bizottság elnöke, Becske I. szervezett meg.
Hamarosan felkerülnek a honlapra a VKT által a Hivatalhoz benyújtott írásos dokumentumok és az azokra kapott válaszok is.
Lazarét VKT IB

Jogtalan a beszedni kívánt csatornafejlesztési hozzájárulás!

Közreadjuk a Pest Megyei Kormányhivatal (PMKH) újabb levelét, melyben megerősítik, megismétlik  a csatornarákötési díj vonatkozásában, hogy úgy az Önkormányzat, mint a Hivatal,  élén a jegyzővel, nem a törvényes úton jár.  
 
Mint azt korábban (2014 nyarán ) is megírta a PMKH, az Önkormányzat nem szedhet csatornafejlesztési hozzájárulást. Ezt nem teheti semmilyen más néven címkézve sem. A PMKH részéről kiadott közlemény szerint a jogtalanul beszedett csatornafejlesztési hozzájárulást kizárólag bírosági úton lehet visszakövetelni, a  Kormányhivatal ebben nem tud szerepet vállalni.  
 
Emellett számos érdekes jogi utalás, ismertetés található még a kormányhivatali levélben.
 
Kérjük, folyamatosan figyeljék honlapunkat, hamarosan újabb dokumentumokat teszünk közzé.
A PKHMválaszlevele a VKT-nak, szennyvízcsatorna-hálózat létrehozása esetén fizetendő hozzájárulásokról, 2015. 03. 16.
Lazarét VKT IB

Levél a polgármesternek, a jegyzőnek

Tisztelt Tulajdonosok!
A transzparencia keretében tesszük ki az elmúlt napok levelezését.
Olvassák figyelmesen,  türelemmel.
Lazarét VKT IB

1. Levél Küller János polgármesternek
2. Levél a Jegyzőnek

Tárgyalások kezdődtek

Ez  év február 17-én az Önkormányzat Műszaki  Bizottsága, a VKT IB és néhány tulajdonostárs informális beszélgetésre ült le.
Jelen volt polgármesterünk is. Az ott felvett videót az alábbi linken nézhetik meg (3 részletben).  Hamarosan a jegyzőkönyv is elérhető lesz, ha elkészül.  A beszélgetés konstruktív volt, és várhatóan pár héten belül lesz folytatása is.
 
http://www.becskepisti.hu/video_1/ (47:52)
http://www.becskepisti.hu/video_2/ (47:29)
http://www.becskepisti.hu/video_3/ (11:14)
 
Lazarét VKT IB

Gyors hír

Ez év november elején tárgyalás folyt több lazaréti tulajdonos és ügyvédek csoportja között a tekintetben, hogy az M0 építése kapcsán elrendelt építési tilalmak miatt nagyfokú bizonytalanság alakult ki az érintett lazaréti tulajdonosok körében. (A kormányrendelet száma: 523/2013. (XII. 30.) Korm.rend.)
Az utolsó októberi, NFM-ben történt tájékoztatás szerint az M0 északi szakaszának építése csak 2022 után kezdődik. Viszont az ezzel kapcsolatos tilalmakat szinte időhatár nélkül fenntartja az állam. Igaz, ígéret hangzott el, hogy a jelenlegi tilalmi zónát, 50 + 50m-re szűkítik le, ha  az országgyűlés tavasszal megszavazza.
Itt tesszük közzé mellékletben csatolva az ebben a témában már jártas és tapasztalt Dr. Ócsai Ügyvédi Iroda álláspontját. Javasoljuk, hogy minden lazaréti tulajdonos, aki érintett a tilalom, kisajátítás, kártalanítás témában, fontolja meg helyzetét, és jöjjön el a következő megbeszélésünkre!
A megbeszélés helye:  Bowling pálya  - Üröm.
Megbeszélés időpontja:  2014 december 01. 18:00
(A megbeszélés magánjellegű, nem VKT szervezés.)
Lazarét VKT IB

Beszámoló helyett...

A NOL cikkében fény derül a teljes igazságra. Mikor lesz körgyűrűnk?
http://nol.hu/gazdasag/csonka-marad-az-m0-s-1496273

Legfrissebb hír!

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a mai napon megtörtént a lazaréti víziközműrendszer (szennyvízcsatorna) birtokba adása a DMRV mint kijelölt közérdekű víziközmű-szolgáltató részére.
2014. október 20-án
Melléklet: Birtokbaadási jegyzőkönyv
Pilisborosjenő-Lazarét VKT IB

Sikerült!

A mai napon a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól (MEKH) kapott  határozat alapján minden akadály elhárult Lazaréten, hogy az Építéshatóság ismét kiadjon építési engedélyeket valamint használati (lakhatási) engedélyeket a lazaréti építkező tulajdonosoknak.
A határozat jogerős, ebből fakadóan 2014 október végén van (lesz!) közérdekű közműszolgáltatója a területnek, és ez a DMRV.  (Az erről szóló MEKH-határozat letölthető, lásd a csatolmányban.)
Egy éve még futottuk köreinket, a helyi hivatal, a polgármester és önkormányzat gáncsoskodásai ellenében, de végül győzött a törvényesség és a józan ész. Késleltetni tudták, de megakadályozni nem, hogy Lazarét fejlődjön, szépüljön.
Regnálásuk  utolsó napján megkapták azt a fricskát, ha nem pofont, azért az egy évért, amikor minden megtettek, hogy Lazarét elvérezzen.  Ez nem sikerült, s legyen ez komoly figyelmeztetés is a leendő választott képviselőinknek, leendő polgármesterünknek.
Lazarét fejlődése nem áll meg, nem lehet megállítani!
Hasonló procedúrát jártunk a szennyvízcsatorna tulajdonba adása tekintetében is. Ügyünket a törvényi előírás szerint az NVH (Nemzeti Vagyonkezelő Hivatal) vizsgálja. Mint emlékezetes, pontosan egy évvel ezelőtt a VKT IB ingyenesen fölajánlotta a szennyvízcsatorna közművet az Önkormányzatnak, melyhez megállapodás-tervezetet is benyújtott! Ezzel a lehetőséggel sem 2013. október 31-ig, sem 2013. december 31-ig az Önkormányzat nem élt. Ezek után került az ügy az Energetikai Hivatalhoz, majd a Nemzeti Vagyonkezelő Hivatalhoz. Mivel 2014 szeptemberében minden kért iratot már átadtunk az NVH-nak, remélhetőleg hamarosan lesz döntés ügyünkben.
M0 tekintetében az újabb forduló a tavaszi minisztériumi megbeszélés után, október 18-án délelőtt lesz. E megbeszélésen minden érintett közösség, Önkormányzat és hivatal jelen lesz. Erről szintén beszámolunk honlapunkon.
2014 október 10.  
VKT IB

Újabb csörte az Önkormányzattal

...pedig a KT május végén még határozatot is hozott. a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. általi kisajátíttatásról. (Értsd: a lazaréti szennyvizcsatorna nem kell községünk önkormányzatának, legyen a tulajdonosa az Állam. Vajon ki fizeti a "végszámlát" és mennyi lesz?!)
Tehát jelenleg ennek köszönhetően egészen más szinten van ügyünk, de jegyzőnk továbbra is hajthatatlan, dokumentációt, "papírokat" emleget....
Csak megjegyezzük, az Energetikai és Közműszabályozási Hivatal is vizsgálódik e tárgyban, és hamarosan lejár az eljárás határideje.
Nyáron még érdekes hírek várhatók, nem fogunk unatkozni....
VKT IB

Nyári gyors hír adóügyben

Az építési tilalom (M0) miatt az érintett tulajdonosok a telekadóból 50% kedvezményt kaphatnak.Azonban a kedvezmény nem automatikusan jár, kérni kell az Önkormányzattól, legyen akár a tulajdonosnak főtelke (1/1), vagy az osztatlan közös telkekben is résztulajdona. Tehát nagyon sok tulajdonost érint.
VKT IB

Most már tuti biztos! Hurrá!

Polgármesterünk "bevállalta", és bátran megkérdezte, vajon a Lazaréten megépült vízilétesítmények minősíthetők-e víziközműnek?
Kétségeit eloszlatta az Energetikai Hivatal. Most már van papírunk is! Hurrá!
Igaz, időközben a kérdés megválaszolásáig leállították a közérdekű közműszolgáltató kijelöléséért kérésünkre indult eljárást - de hát ez a legkevesebb, ezzel is elment 2 hónap, ám semmi kétség! ami épült, az valóban épített víziközmű (mi más is lehetne?) - és polgármesterünknek is jó ezt tudni!

Mi az igazság -

Lassan megszokottá válik itt, a lazaréti honlapon, hogy nyilvánosságra hozzuk, azaz „kitesszük az ablakba” azokat a leveleket, amelyek, ha nem is segítenek megoldani a helyzetünket, de általuk mégis közelebb jutunk az igazsághoz, vagy legalábbis községünk elöljárójának „relatív igazságaihoz”.
 
A  Green Gardennel kapcsolatban azért érdeklődtünk (lásd a csatolmányban), mert korábban polgármesterünk azt mondogatta, hogy a Green Garden lakóparkban csak illegális lakók vannak. Jóllehet, az illegális lakó fogalmával talán valamiféle szabálytalanságra kellene gondolnunk, amelyet illetéktelenül követnek el, ám, ezzel szemben tudomásunk van  többekről, akiknek „szabályos” lakókártyájuk van és tartósan ott élnek minimum 1 éve… Teszik ezt úgy, hogy mindeközben állítólag ennek a lakóparknak még nem volt műszaki átadása (szennyvízcsatorna!) sem, így tulajdonba adása sem történt meg az Önkormányzat részére. Polgármesterünk mégis állítja: ez mind megvolt!  Kerestük a határozatokat a KT ülésekről, de idevágót egyet se találtunk...
 
Miközben írtuk e bevezetőt, az Önk. honlapjára két április 29-ei KT-határozat is kikerült, melyeket zárt KT-ülésen hoztak a képviselők.  Ezek a határozatok részben bennünket igazolnak, hisz csak ezután lesz felkérve a DMRV az üzemeltetésre, tehát eddig feketén ment minden, ami a szennyvízcsatorna használatát illeti.
 
Megjegyezzük, hogy polgármesterünknél autentikusabb helyen, a DMRV-nél.sem tudnak a műszaki átadásról vagy bármiféle dokumentumokról. Azt viszont láthatjuk, hogy vannak "igazabbak" Borosjenőn, akiknek talonban elfogadják az értékbecslést, 1 hónapos határidejű majdani becsatolással.
Hab a tortán, hogy a lakóparkban senki nem fizet, nem fizetett eddig a csatornaszolgáltatásért, pedig több mint egy éve használják már...
 
Lazaréttel kapcsolatosan úgy tudjuk, hogy két május végi KT-ülésen sem sikerült határozatot hozni, határozatképtelenség miatt. Ezzel szemben a közgyűlésünkön (május 30.)  mégis az hangzott el a polgármester szájából,  „van határozat a kisajátítással kapcsolatban”.
 
Ide tartozik még egy információ is, az Energetikai Hivatalban új eljárás indult, a tulajdonba vétellel kapcsolatosan, közérdekű közüzemi szolgáltató kijelölése tárgyában, ugyanis, a törvény szerint, 2014. május 31. után csak az állam sajátíthat ki közművet. llyenre még nem volt precedens az országban, hogy egy teljesen kész művet nem vesznek át, jelen esetben a Pilisborosjenő Önkormányzat.
VKT  IB

Egy kuriózum

Előzmények:
Volt egy kibővített műszaki bizottsági ülés a hivatalban, még 2013 szeptemberében. Fél éven át kértük ennek az ülésnek a jegyzőkönyvét a jegyzőtől, többször, sokszor. Végül kaptunk egy mailt 2014 márciusában, hogy itt és itt megtalálható, letölthető... Letöltöttük, és csak ekkor kezdtünk el igazából csodálkozni, mind a nagyságán (3 oldal), mind a tartalmán... Mivel megvolt a hangfelvételünk, ennek alapján elkészítettük saját jegyzőkönyvünket. Csodák csodája, a Műszaki Bizottság ugyanezen üléséről készült hangfelvétel lejegyzése után 19 oldalas jegyzőkönyv készült!
Közzétesszük mindkét változatot. Tegyék egymás mellé a két jegyzőkönyvet egy-egy téma kapcsán, akinek van hozzá türelme, csemegézhet benne, mindenesetre annyi bizonyos: a hivatal kurta jegyzőkönyve tele van enyhén szólva "tévedésekkel" és tudáshiánnyal.
(A hangfelvétel gyengesége miatt néhány helyen kipontozott részek találhatók. Emiatt megértésüket előre is köszönjük.) Reméljük, Önök is jól szórakoznak majd…
VKT IB

Válasz az NFM-ből autópálya-ügyben

Megkaptuk a még februárban a NIF-nek küldött levelünkre a választ... A NIF-ből átküldték az NFM-be. És most május végén kaptunk egy tájékoztatást az NFM -ből...
Mindenki maga döntse el,  mi várható? Az biztos, minden bizonytalan, minden kiszámíthatatlan...
Annyit még írhatunk, hogy június 5 -én a NFM-ben egy szakmai konferencia volt, tervezőkkel, közlekedési szakemberekkel, a térség összes polgármesterével és érdekelt képviselőkkel.
Mi, lazarétiek is ott voltunk.
De például a DMRV nem volt ott. Pedig ők már többször jelezték az NFM felé, hogy az autópálya-alagút igenis veszélyezteti a térség vízbázisát, megfúrva a Nagy-Kevély déli talapzatát. A konferenciáról hamarosan egy rövid beszámolót is közzéteszünk.
VKT IB.

Mi az igazság?

Megkaptuk polgármesterünk válaszát a Pilisborosjenői Hírmondóban megjelent, kifogásolt újságcikk elleni levelünkre. (Lásd a csatolmányban!)
Álláspontját a polgármester a közmeghallghatáson is kinyilvánította, melyet többen a "h......g!" szóval minősítettek a helyszínen.
 
Mi nem minősítünk, de nyilvánosságra hoztuk/hozzuk a valós dokumentumokat, így mindenki maga döntöse el ebben az ügyben, hogy mi az igazság.
 
Példának okáért:
Mellékeljük a Magyar Közműszabályozási és Energeteikai Hivatal április 16-án kelt végzéseit, közműszolgáltató kijelölése tárgyában, amelynek értelmében
- a hivatal a kérelmezőt (VKT-t) a szükséges adatok és dokumentumok megküldésére hívja fel, továbbá közzétesszük ugyancsak a hivatal 
- április 22-én kelt végzését, amely a bizonyítási eljárások befejezéséig felfüggeszti a VKT közműszolgáltató kijelölését célzó eljárási kezdeményezését.
 
Mindezekből a dokumentumokból a napnál világosabban látható, hogy a közműszolgáltató kijelölésére az eljárást a VKT kezdeményezte, majd ennek kapcsán az Önkormányzat kérelmére indult másik eljárásban az Önkormányzat bizonyíttatni kívánja a közmű műszaki alkalmasságát, és kétséget támaszt a tekintetben, hogy vajon az elkészült közmű (szennyvízhálózat) közműnek minősíthető-e vagy sem.
 
Tehát itt tart jelenleg a tulajdonbavétel körüli hercehurca: a dokumentumokból fény derül az Önkormányzat kétes szerepére, melynek célja a nyilvánvaló időhúzás, halogatás,a tulajdonbavétel elkerülése.
 
A Hivatal által lefolytatandó eljáráshoz szükséges, kért dokumentumokat a VKT IB beadta, és erről a tényről tájékoztatta az Önkormányzat hivatalát is. (A dokumentumokat lásd a csatolmányokban!)
VKT IB

Fontos tájékoztatás

Május 15-én a VKT tárgyalást folytatott a TIGÁZ képviselőivel Gödöllőn. Ezen a megbeszélésen a TIGÁZ részéről hangsúlyosan emelték ki a figyelmeztetést, egyben  kérést a lazaréti tulajdonosok felé, hogy  minden tulajdonos köteles gondoskodni a gázbekötés (kiállás) biztonságáról.
Ezen megelőző intézkedések a következők:

  • minimum  4m-es sugarú körben köteles  rendszeresen vágni a  tulajdonos az aljnövényzetet, hogy a nyári kiszáradás bekövetkezésekor a véletlen tarlóégést megakadályozzuk, minimalizáljuk,
  • lehetőleg védjük fémborítással, fémszekrénnyel vagy a telek kerítésének kiépítésével a kiállásokat
  • rendszeresen járjunk  ellenőrizni ingatlanunk és egyben a rajta levő közművek mindenkori állapotát.

A megelőző intézkedésekre biztonságtechnikailag van szükség elsősorban, de ha bármilyen rendkívüli esemény következik be, számítani kell arra, hogy a TIGÁZ mellett a Katasztrófavédelem is  vizsgálatot kezd, és adott esetben büntet is az eljárás alá vont ingatlantulajdonossal szemben.  A büntetés pedig gyakran nem filléres „játék” lesz... Kérünk minden lazaréti tulajdonost, vegyék komolyan ezen  kérést a TIGÁZ részéről.
VKT IB

Postaládánkból: NAV-állásfoglalás

Tájékoztató levelet kaptunk a NAV-tól, amelyből igen egyértelműen kitűnik, hogy a jelenleg alkalmazott szabályok szerint, amennyiben nem adóalany magánszemély vagy szervezet sorozat jelleggel építési telket / telekrészt értékesít, a telek(rész)eladások után a nem adóalany magánszemélynek áfafizetési kötelezettsége keletkezik!
Kérjük, mindenki olvassa figyelmesen e rég várt levelet.

 

Válaszolt a DMRV

Sokan emlékeznek a 2014 január 28.-i KT-ülésre, amikor a képviselők megszavazták teljes felelősségük tudatában (6 főből 6 igen szavazattal) a 8/2014 (I.28.)Kt határozatukat. E határozat a "Szennyvízcsatorna-rákötési járulékról szóló megállapodás megkötése a DMRV Zrt.-vel" témábanadott iránymutatást. Egy tulajdonostársunk vette a bátorságot, és levelet írt a DMRV vezérigazgatójának, és megkérdezte, jelenleg mekkora összegű "közművesítési járulék"-ot kell befizetni Pilisborosjenőn. Levelére a műszaki igazgató és a szolgáltatási osztályvezető válaszolt, a válaszukat Paksi Imre polgármester úrnak is megküldték. Reméljük, a KT tagjai is értesültek ezen levél tartalmáról. Tudva ezután, mit is és miért is szavaztatott meg velük a hivatal jegyzője….Közzétesszük honlapunkon a januári KT-ülésen hozott határozatot és a DMRV hivatalos válaszát. A KT-ülés  jegyzőkönyvéből kiemeltünk egy idevágó részletet. (Nagyon tanulságos! Hogyan lehet átcsúszni az egyik törvénytelenségből a másikba úgy, hogy nincs se kontroll, se számonkérés a hivatalban, az Önkormányzatnál, pl. a KT részéről…)

(Ál)Hírmondó?

"Kitesszük az ablakba" most ismét azt a levelünket (lásd a csatolmányban), amely reagálás és egyben válasz is az utolsó Hírmondóban "Közös ügyeink" cím alatt megjelent, Lazarétről szóló (ál?)hírekre.E cikk írójának a polgármestert jelöli meg az újság. ...és ez a polgármester, mintha nem Borosjenő hivatalában ülne... - vagy csak rosszak a kémei?

Tisztelt Tulajdonostársak!

Az elmúlt hónapban a VKT vezetősége megkereste a Pest Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályát az 523/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet életbe lépése miatt.  E rendelet szerint Lazarét egy részére 5 éves változtatási tilalmat rendeltek el. A fejlesztésre leadott ingatlanok többségét is érinti a rendelet! A Hatósági Főosztályon azt tanácsolták, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai mielőbb jelentsék  be kártalanítási igényüket a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt -nek. A kártalanítási bejelentés elkészítésében segítséget nyújt Baldóciné Dr.Csorba Ibolya ügyvéd. VKT IB

A képviselő-testület döntött

A képviselő-testület még januárban döntött (döntenie kellett) a törvényeknek nem megfelelő, 2012. évi határozata visszavonásáról. Mellékeljük aKT-ülésen született jegyzőkönyvet. 105-2012-KT-hat-visszavonasa.pdf (64.71 KB)

Új témák: M0, levél a NIF-nek, Energetikai Hivatal...

M0_pbj-2.jpg (380.13 KB)
A dokumentumok a csatolmányokban olvashatók.
Az M0 kapcsán: építési tilalomról (?!) ír a NOL:
http://nol.hu/gazdasag/20140228-tilalmi_zona_az_alagut_folott
 
Íme egy térkép az M0 kijelölt  nyomvonaláról:
M0_pbj-3.jpg

Kitesszük az ablakba! (folytatás)

Közzétesszük az Önkormányzat és a VKT hivatali kapcsolatának legújabb gyümölcseit. 1. Önkormányzat - 2014. január 20. 2. VKT - 2014. január 30. 3. VKT - 2014. február 4.    

Kitesszük az ablakba! - minden, ami hivatalosan történik...

Tisztelt Tulajdonosok! E helyen nyílvánosságra hozzuk a 2013-2014. évek fordulója környékén folyt intenzív levelezés dokumentumait. Ezekből látható a két fél, az Önkormányzat és VKT közti sarkalatos és merev gondolkodásbeli különbözőség, ami szinte kézzelfogható a levelekben. A ma már egyértelmű helyben topogás és a 6 hónap egyoldalú törvényszegés miatt a VKT végül kénytelen volt január 22- én a Magyar Energetikai Hivatalhoz fordulni, Pilisborosjenő Lazarét Lakópark szennyvízcsatorna-rendszerének közérdekű közműszolgáltató (üzemeltető) kijelölése tárgyában. (002/2014.sz.) Dokumentumok: 1. Paksi Imre polgármester levele  (2013. december 18.) 2. A VKT IB figyelmeztető levele a Képviselő-testület és a polgármester részére idegen tulajdonon történő vizsgálódás tárgyában (2013. december 18.) (ÚJ!) 3. A VKT IB válasza a polgármester december 18-i levelére az odaillő és nem odaillő jogszabályok alkalmazásáról és a megkívánt feltételekről  (2013. december 28.) 4. Paksi Imre polgármester válasza a VKT IB december 18-ai figyelmeztető levelére (2014. január 6.) 5. A VKT IB válasza Paksi Imrének (2014. január 9.) Mellékletek: 6. A VKT IB kérelme a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalhoz (2014. január 22.) A következő dokumentumhoz egy kis magyarázat: Az Energetikai Hivatal  önálló hivatal, nincs egyik minisztérium alá sem rendelve. A lent 7. sorszám alatt olvasható kérelmünket január 30-án adtuk be - a január 1. óta a BM-hez tartozó Vízügyi Hivatal fogja valószínű elbírálni, feldolgozni. 7. Levél címzettje: Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár, téma: a megoldatlan közmű-üzemeltetés  (ÚJ!) Kérjük, olvassák figyelmesen a leveleket. VKT  IB  

Hivatalokból érkezett

Kommentár nélkül közzé tesszük a 2013. december folyamán érkezett hivatalos válaszokat, amelyeket a VKT megkeresésére a különböző hivataloktól kaptunk: Kormányhivatal, Ügyészség, Nemzeti fejlesztési Minisztérium ... 1. Pest Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály - víziközmű tulajdonjogának ellátásért felelősre történő átruházása ügyében 2. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kiemelt Közszolgáltatások Főosztály - Lazarét szennyvízcsatorna tulajdonátruházásának ügyében 3. Budapesti II. és III. ker. Ügyészség - Szabó-ügyben Lazarét VKT Intéző Bizottsága

Szégyen-gyalázat!

Kérjük, olvassák el figyelmesen az alábbi dokumentumokat:
1. KORMÁNYHIVATALI ÁLLÁSFOGLALÁS, 2013. NOVEMBER
Pest Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály, 2013. november 28.
A Kormányhivatal állásfoglalából egyértelműen megállapítható, hogy Pilisborosjenő Önkormányzata a szennyvízcsatorna rákötési díj kivetése kapcsán törvénysértést követett el! Az Önkormányzat ezen határozatával túllépte hatáskörét, és a Kormányhivatal szerint jogtalanul vetette ki és állapította meg (2013. január 1. napjától) a szennyvíztisztító és szennyvízcsatorna hálózat érdekeltsége egységeként fizetendő hozzájárulást és annak mértékét.
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 29.§ (1) bek. szerint "fizetési kötelezettséget előírni, a fizetésre kötelezettek körét, a fizetési kötelezettség mértékét, a kedvezmények, mentességek körét és mértékét kizárólag törvényben, vagy törvény felhatalmazása alapján önkormányzati rendeletben lehet. (...)  Törvény szennyvízcsatornára való rákötésért fizetendő hozzájárulás önkormányzati rendeletben történő megállapítására nem ad felhatalmazást. (...) A vizsgált önkormányzati határozatban (KT 105/2012 (VII.4.)) megállapított fizetési kötelezettség előírása sem önkormányzati rendeletben, sem képviselő-testületi határozatban nem lehetséges." 
"Az előbbiekben ismertetett jogszbályi rendelkezések alapján leszögezhető, hogy az önkormányzat képviselő-testülete nem jogosult  szennyvízcsatornára való rákötésért fizetendő hozzájárulás (illetve bármely más névvel illetett pénzösszeg) megállapítására, tekintve, hogy a közművezetékre utóbb rákötni szándékozóval nem az önkormányzat, hanem a szolgáltató áll közvetlen kapcsolatban."

2. KORRIGÁL AZ ÖNKORMÁNYZAT! De ezzel még nincs befejezeve... részünkről
(ÚJ!)
KT-határozat, 2014. január 28.

A 2004. évi Megállapodás módosítása - Tervezet

A legutolsó közgyűlésen a tulajdonosok határoztak a 2004. évi Megállapodás módosításának szükségességéről és a módosítási javaslatok kidolgozásáról.
A VKT IB nyilvánosságra hozza a Megállapodásban (2004) is szükségesként megkövetelt, és az azóta jelentősen megváltozott körülmények, tények miatt fontosnak és szükségesnek tartott megállapodás-módosítás tervezetét. Kérjük, olvassák figyelmesen, és ha észrevételeik vannak, a VKT IB elérhetőségén jelezzék.
Az Önkormányzat részéről is várunk a módosítási tervezet komolyságának megfelelő reagálást, bár lehet, ez időben kicsit csúszni fog. Az IB a közgyűlésen elhatározottaknak megfelelően a javaslatok kidolgozásával eleget tett a határozatban foglalt kötelezettségének. A most kidolgozott módosítási javaslatokkal szeretnénk elérni, hogy Lazarét a jövőben Pilisborosjenő más hasonló fejlesztés alatt álló területeivel egyenrangú településrésszé váljon, válhasson.
2004. évi Megállapodás módosítása - tervezet
VKT IB

Megállapodások - fedezet közművekre

Olvasásra megjelenítjük honlapunkon a közgyűlés határozatának megfelelően azt a 2db fedezet biztosításra kötendő megállapodást, amellyel kapcsolatban az osztatlan közös ingatlanokban tulajdonnal bíró személyeknek  több előkészítő íratot szükséges aláírni, amennyiben ezen megállapodással személy szerint egyetértenek, a 6-8 évvel ezelőtt tett nyilatkozataik alapján.  Akkor a lazaréti ingatlantulajdonosok kb. 75-80%-a a közműberuházás költségeinek finanszírozására kialakított több önálló helyrajzi számmal rendelkező, ún. osztatlan közös telket. Most ezek közül 4 db lett bevonva a fedezet biztosítására, a BITT Kft. és az ELEKTROSZOLG '98 Kft. számára.   Kérjük, olvassák el a csatolmányban közzé tett megállapodásokat és jogi képviselőnkkel egyeztetve keressék fel az irodáját, majd ott és előtte írják alá az okiratokat.   VKT  IB
Tartalom átvétel

Belépés

A honlap online látogatói

Jelenleg 0 felhasználó és 1 vendég van a webhelyen.

Free JavaScript from
Rainbow Arch