ÉRTESÍTÉS

Értesítjük a lazaréti telektulajdonosokat, hogy december 4-étől  a közgyűlés határozatának megfelelően a korábban a VKT által biztosított őrző-védő tevékenység, vagyonvédelmi szolgáltatás megszűnik Lazarét területén. Ettől az időponttól kezdve minden tulajdonosnak saját magának kell gondoskodnia az ingatlanán levő közművek biztonságáról, a károk elhárításáról, esetleges váratlan földcsuszamlás, omlás megelőzéséről.  Kisebb földmunkák elvégzésével a földmozgások okozta földcsuszamlások enyhíthetők, ill. elkerülhetők. Ajánljuk, hogy kerítse körbe az ingatlanát. Kérjük, hogy egyedi kéréseivel, problémájával a jövőben forduljon a VKT Intéző bizottságához   elérhetőségeinken. (Lásd: Cégadatok) Minden lazaréti telektulajdonos figyelmébe ajánljuk a kerítésépítéssel kapcsolatos jogszabályt is:OTÉK-kivonat - kerítésépítéshez VKT IB

Legfrissebb! Tájékoztatásul...

A mai napon kaptuk meg a DMRV vezérigazgatójának írásos nyilatkozatát. A DMRV vezérigazgatójának leveléből egyértelműen kiderül, hogy feltételek nélkül, azonnal képes és hajlandó üzemeltetni Lazarét szennyvízhálózatát.
A DMRV nyilatkozata
 
Lazarét VKT IB

KT-ülés jegyzőkönyve, 2013. október 29.

Közzétesszük a Pilisborosjenő Önkormányzat 2013. október 29-én megtartott képviselő-testületi ülésének szó szerinti, hitelesített jegyzőkönyvét. A KT-ülés kapcsolódó témái: 6. Lazaréti szennyvízelvezető hálózat tulajdonba vételével kapcsolatos kérelem elbírálása (Megjegyzés: Az ülésre nem kapott meghívót a Lazarét VKT Intéző Bizottsága sem hivatalos, sem pedig nem hivatalos formában. Az Önkormányzat honlapján találtuk meg a "Meghívó"-t, az ülés megtartása időpontja előtt néhány órával...)   Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve, 2013. október 29. Lazarét VKT IB

Ez történt a közelmúltban

Hamarosan feltöltünk minden dokumentumot honlapunkra, amely az elmúlt 2 hónap során az elkészült víziközműrendszer üzemeltetésének megkezdése, ezzel összefüggésben pedig a törvényben előírt határidőben az Önkormányzat számára történő vagyonátadás ügyében történt.
A dokumentumokat egyesével töltjük fel, időrendben haladva. Ezért érdemes visszatérni többször, hogy teljes képet kapjanak a tulajdonosok az ügyek előrehaladásáról, olykor megtorpanásáról...
A terjedelmes irományok olvasása közben mindinkább előre haladva, meggyőződhetnek róla a kitartóan olvasgatók, hogy egy igen egyszerű, polgári jog szabályai szerint átadó és átvevő felek közt kötendő vagyonátruházási szerződés megvalósításához is a hivatali eljárások milyen bonyolult útvesztőjén át vezet az út...
A DOKUMENTUMOK OLVASÁSÁHOZ KÉREM, KATTINTSON A DÁTUMRA.
2013. AUGUSZTUS 1. - Szennyvízcsatorna műszaki átadási jegyzőkönyve
2013. AUGUSZTUS 16. - DMRV Zrt. levele Paksi Imre polgármesternek
2013. SZEPTEMBER 5. - Pilisborosjenő jegyzőjének kinyilatkoztatásai a VKT-nak
2013. SZEPTEMBER 09. - Paksi Imre polgármester levele a VKT elnökének
2013. SZEPTEMBER 12. - A VKT elnökének válaszlevele a polgármesternek
2013. SZEPTEMBER 16. - Levél Pilisborosjenő polgármesterének
2013. SZEPTEMBER 17. - Pest Megyei Kormányhivatal tájékoztatása
2013. SZEPTEMBER 24. - KT-határozat
2013. SZEPTEMBER 27.  - A VKT IB levele Paksi Imre polgármesternek
2013. OKTÓBER 3. - Paksi Imre polgármester levele a VKT-nak a tulajdonba vétel ügyében
2013. OKTÓBER 07. - Szenyvízhálózat tulajdonba adásáról folytatott egyeztető tárgyalás jegyzőkönyve
2013. OKTÓBER 8. - A DMRV levele Pilisborosjneő polgármesterének
2013. OKTÓBER 11. - Paksi Imre levelében ismerteti a törvényeket a VKT elnökével
2013. OKTÓBER 15. - A VKT által benyújtott megállapodástervezet víziközmű térítésmentes átadásáról
2013. OKTÓBER 15. - A VKT IB levele Paksi Imre polgármesternek
2013. OKTÓBER 15. - Megismételt kérdés a polgármesterhez
2013. OKTÓBER 20. - Levél a képviselőknek KT-ülés elé
2013. OKTÓBER 29. - 169 sz. KT-határozat a szennyvízhálózat tulajdonba vételéről
2013. OKTÓBER 29. - A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal tájékoztatása
2013. OKTÓBER 30. - Paksi Imre KT-határozatot közlő levele. Érkezett: november 4-én
2013. NOVEMBER 4. - A VKT levele Paksi Imre polgármesternek
2013. NOVEMBER 4. - Hunya Éva képviselőnő esete a feledékenységgel
2013. NOVEMBER 7. - A beruházás bonyolítójának és a VKT elnökének közös válasza a 169 sz. KT-határozatra

Egy KT-ülés elé...

Reméljük, nem a ködbevesző múltból...

Leendő építkezőknek!

Tájékoztatjuk a Lazaréten építkezni szándékozó  tulajdonostársainkat, hogy 2013 januárjától - a járási hivatalok megnyitása miatt - Pilisborosjenő építéshatósági ügyintézése Pilisvörösváron történik.  Helye az Önkormányzat épületében van. Ügyfélfogadás: Hétfő: 13.00-18.00 óráigSzerda: 8:30-12.00 óráig, 13.00-17.00 óráig

Levél Újévre

A VKT IB  folyamatosan napirenden tartja a szennyvíz-közműfejlesztési hozzájárulás ügyét úgy a Társulaton belül, mint az Önkormányzat felé. Már számos levél született e tárgyban, de sajnos, az Önkormányzat negligáló magatartása miatt eddig előrehaladás nem történt.   Most ismét "nekifutottunk" e témának. A múltbéli tényeket és napi szakértői álláspontokat felhasználva közzétesszük honlapunkon azt a levelet, melyet az IB most - postai úton - megküld az Önkormányzat polgármesterének és képviselő-testületének. Fontosnak tartottuk ügyvédünkkel egyeztetett álláspontunkat - a diszkriminációmentes elbírálás érdekében - részletesebben kifejteni, és a vonatkozó jogszabályok értelmezésével együtt leírni, elmondani a helyzet tisztázása érdekében. Reméljük, a Testület - a helyzet valamennyi jogi aspektusát figyelembe véve - átértékeli korábbi döntését, és mind a lazarétiekre, mind más falubéli tulajdonosokra nézve méltányos döntést fog hozni.  Tesszük ezt azért is, mert szeretnénk egyben emlékeztetni is az Önkormányzat testületét saját korábbi határozatára, melyben Lazarét ügyét kiemelten fontosnak tartotta (201/2010. (X. 20.) KT határozat).   Mellékletek: 1. Levél az Önkormányzat polgármesterének és képviselő-testületének a szennyvízközmű-hozzájárulás ügyében hozott határozata tárgyában ("Újévi levél") 2. A VKT 2012. december 14-i beadványa, melyet a KT-ülésen nem terjesztettek elő, így nem kapott rá választ   .

Ügyeink folytatólagos, gyors és rugalmas "intézése"

"Ismételten kérjük, ... és küldjük, ...sokadjára mellékeljük, ....várjuk, türelemmel, hogy legyen egy felelős, összekötő ember az Önkormányzatnál, ... és reméljük"... (...és még nem unjuk...).
Lásd a mellékletben a dokumentumot.

Egy újabb mérföldkő: KÖVIZIG határozat

Feltöltve: 2012. augusztus 6. Postaládánkba érkezett! A határozatot ez úton közzé is tesszük, a társulati tagok tájékoztatására. (Korábban is született már egy KÖVIZIG-határozat, ezt is közreadtuk. Ez az újabb határozat is egybecseng a korábbival...) VKT IB KÖVIZIG HATÁROZAT, mely kelt 2012. július 19-én.

KÖVIZIG állásfoglalás

A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság - személyes feljelentés alapján indult - több hónapon keresztül folytatott folytatott vizsgálatának eredményét kommentár nélkül hozzuk nyilvánosságra.   VKT IB
Tartalom átvétel

Belépés

A honlap online látogatói

Jelenleg 0 felhasználó és 0 vendég van a webhelyen.

Free JavaScript from
Rainbow Arch